Контакты

11 Sadovskogo street

Chernivtsi

Ukraine 58000

 

info@jewishczernowitz.com

 

Rabbi Menachem Glisnshtain

Chief Rabbi of Chernivtsi region, Ukraine

 

Issak Beznos

Chairman of Judaic religious society of Bukovyna

Назад